Porras & Ström Despacho Jurídico är en advokat-/juristbyrå etablerad i januari 2009. Med kunskaper i både spansk och svensk lag, ligger tyngdpunkten på internationell privaträtt samt att biträda utländska (främst svenska) klienter i Spanien avseende spansk lag.

HUVUDOMRÅDEN:

Fastighetsrätt
- Köpa eller sälja fastighet i Spanien
- Överföring av ägarskap och andra lagfartsärenden
- Ägarföreningsärenden

Arvsrätt
- Testamente och registrering därav i Spanien
- Bodelning och arvskifte i Spanien

Internationell privaträtt
- Äktenskapsförord
- Skilsmässa, bodelning, underhåll, vårdnad
- Erkännande och verkställande av domar